Perunkirjoitukset

Nimi  
Sähköposti  
Viesti  

Perunkirjoitus on toimenpide, jossa vainajan ja mahdollisen lesken omaisuus luetteloidaan. Perunkirjoituksen seurauksena syntyy asiakirja, jota kutsutaan perukirjaksi. Perukirjassa selvitetään varallisuuden lisäksi kuolinpesän osakkaat. Lisäksi muun muassa vainajan mahdollisiin aikaisempiin avioliittoihin ja niiden jälkeen tehtyyn ositukseen täytyy ottaa kantaa perukirjassa. Perukirjaan on sisällyttävä kaikki lain vaatimat tiedot

ja kannanotot, jotta se hyväksytään Verohallinnossa ja pankeissa.

 

Perunkirjoituksesta kannattaa ottaa yhteyttä hautausneuvojaamme jo hyvissä ajoin. Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta riippumatta siitä, oliko vainajalla omaisuutta vai ei. Kannattaa varautua siihen, että kaikkien asiakirjojen hankkiminen vie toisinaan aikaa.

 

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan. Yleensä tämä henkilö on leski

tai vainajan lapsi.

 

Teemme perukirjoja ammattitaidolla. Perunkirjoittajanamme toimii

Heikki Matero. 

 

Perunkirjoituksien hinnat alkaen 490€.

Annamme pyynnöstä tarkemman hinta-arvion toimeksiannon tai sen osan hoitamisesta tapauskohtaisesti. Hinta-arvio annetaan pesän laajuuden, työmäärän ja niiden tietojen perusteella, jotka ovat

kulloinkin käytettävissä.

 

Mikäli tehtävää hoidettaessa arvioitu palkkio ylittyy, ilmoitetaan siitä viipymättä asiakkaalle.

 

Mikäli haluat, että olemme teihin yhteydessä jätä alle yhteystietosi sekä lyhyt viesti, mitä asianne koskee. 

Olemme teihin yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä yhteydenottopyynnön jättämisestä. 

 

Yhteydenottolomake